UTBILDNING
JAG HJÄLPER DIG MED DETTA

Utbildning: Socialpedagog med särskild kompetens i KBT (samtalsmetod) och med ett mångkulturellt tankesätt.
Jag Coachar med ett MI (motiverande samtal) förhållningssätt.

Mental träning: Vänder mig till dig som behöver mental träning för din idrott eller träning.

Livsstilsförändring: Lever du i en process och behöver en livsförändring?

Stresspedagog: Lever du i en stressad miljö och har svårt att hantera denna stress.

Stödsamtal: 

Medmänniska: Kontakta mig för samtal.

Personlig utveckling : Har du indre motivation att utvecklas i ditt tankesätt ?

Mentor: Hjälper till att vägleda dig i dina val i livet.

 Kommunikation : Lär dig kommunicera och förstå.

 

Bild