UTBILDNING

Utbildning: Socialpedagog med särskild kompetens i KBT (samtalsmetod) och med ett mångkulturellt tankesätt.
Jag Coachar med ett MI (motiverande samtal) förhållningssätt.

Vad är en socialpedagog ? 

Arbetar Professionellt med socialpedogiskt arbete utifrån evidensbaserade metoder och ett kognitivt beteendeterapeutiskt synsätt.

På ett kreativt sätt att inspirera och hitta motivationsfaktorer till hälsa och livsstilsförändringar

På ett professionellt sätt förstå och bemöta personer med psykosocial problematik

På ett professionellt och insiktsfullt sätt möta människor från olika kulturer.

Självständigt och i olika arbetsgrupper arbeta med bedömning,planering,genomförande,uppföljning,utvärdering och dokumentation.

Agera professionellt i yrkesrollen utifrån en hög grad av medvetenhet och den etik som gäller i socialpedagogiskt arbete. 

Bild